Weksle Krajowe

rachunek, zobowiązania, na mocy których mogą być przypisane tylko do mieszkańców.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.