Rozszerzony Rachunek

weksel, termin płatności został przedłużony po uzgodnieniu z posiadaczem rachunku.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.