Promissory Friend

rachunek lub kilka wspólnych rachunków niezwiązanych z rzeczywistą transakcją. VDs są wzajemnie emitowane przez firmy do siebie nawzajem, aby otrzymać na nich pożyczkę bankową poprzez księgowanie takich rachunków w banku.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.