Weksel własny na kolekcje

rachunek z obliczeniem odbioru.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.