Weksel własny Deponowany

Rachunek wystawiony dla zabezpieczenia kredytu.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.