Promissory Commercial

rachunek wystawiony przez pożyczkobiorcę na zabezpieczenie towarów.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.