Broker weksel

Patrz. Bill-broker

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.