Zaliczka

Rachunek wystawiony na kredyt komercyjny na dostawę towarów lub usług.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.