Weksel

rachunek z aval (gwarancja bankowa), wystawiony jako znak na przedniej stronie rachunku lub na arkuszu dołączonym do rachunku.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.