Promissory Pierwsza stawka

weksle sprzedawane na rynku pieniężnym przy stosunkowo niskiej stopie dyskontowej. Weksle obejmują obligacje stabilnych spółek, które są akceptowane przez banki.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.