Umowy procesowe

od lat. prorogatio - rozszerzenie
- umowy dotyczące jurysdykcji, ustalenie, które sądy państwowe są właściwe do rozstrzygania sporów dotyczących transakcji handlu zagranicznego. P. z. , o ich zawartości wyboru sądu, są uznawane za ważne zgodnie z ustawodawstwem większości stanów.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.