Prawdopodobieństwo zdarzenia ubezpieczeniowego

matematycznego oszacowania możliwości wystąpienia zdarzeń ubezpieczeniowych dla przedmiotów ubezpieczenia, za które wypłacana jest rekompensata ubezpieczeniowa. B. z. z. - podstawę do ustalania stawek ubezpieczeniowych, premii, zniżek i dodatków dla nich. B. z. z. oblicza się za pomocą aparatu matematycznego teorii prawdopodobieństwa, stosując prawo wielkich liczb.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.