Prawdopodobieństwo

(prawdopodobieństwo) Możliwość wystąpienia zdarzenia lub określonego wyniku. Może być reprezentowany w formie skali z podziałem od 0 do 1. Przy zerowym prawdopodobieństwie zdarzenia jego ofensywa jest niemożliwa. Dla prawdopodobieństwa 1 wystąpienie zdarzenia jest obowiązkowe. W statystyce na tej podstawie prawdopodobieństwo oblicza się matematycznie.

Biznes. Słownik objaśniający. - M .: "INFRA-M", Wydawnictwo "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams i inni, Ogólne sformułowanie: DE. n. Osadchaya IM. 1998.