Pełnomocnictwo Puste

dokument dotyczący przeniesienia praw bez określenia pełnomocnika.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.