Zamorski-Diliveri

stan dostawy ładunku na statek bezpośrednio do zapalniczki lub z przeciążeniem na inny statek: od deski do deski.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.