OUTSOURCER

Patrz. Outsourcing - wykonywanie wszystkich lub części funkcji zarządzania organizacją przez niezależnych specjalistów. Na przykład firma A zatrudnia firmę B (outsourcer) do wykonywania funkcji promowania towarów

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.