Wykonywanie opcji

kupującego wykonanie prawa do kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych po ustalonej cenie.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.