Wymiana walut operacji

Operacje dotyczące zakupu i sprzedaży, gdy waluta jest sprzedawany pod względem jego wykupu w tej samej wysokości po pewnym czasie i po kursie ustalonym w momencie zawarcia transakcji.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.