Wartość oferty

ilością towarów lub usług, które producent lub sprzedawca może oferować na sprzedaż na rynku przez określony czas. Wartość dodana zależy od cen towarów i usług, kosztów produkcji, poziomu technologii, wysokości podatków. Wartość dodana w połączeniu z wielkością popytu jest głównym czynnikiem determinującym poziom cen.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.