Programowanie obiektowe (OOP)

Paradygmat programowania, w którym podstawowe koncepcje są koncepcje obiektów i klas (lub w mniejszym znany wersji językowej z prototypów - prototypowania)

Biznes Słowniczek. Akademik. ru. 2001.