Nikiforov ja - to ja ... Co Nikiforov?

(niknporos) (umysł 26. VI 1. 811.) - cesarz bizantyjski od 802. Gdy cesarzowa Irena Logofet genikona po naniesieniu Irina ogłosił sanovno- biurokratyczny. cesarz metropolii szlacheckiej. Aby skonsolidować finanse. Pozycja Bizancjum N. Przywróciłem zbiorową odpowiedzialność społeczności za wkład podatków, wzmocnienie państwa. kontrola nad poborem podatków. N. Ja - zwolennik kultu ikon, ale tolerowany tolerancyjny wobec herezji. Walczył z monastycyzmem i prowincjami opozycji. szlachta. Zlikwidowano powstanie Słowian w Patras przeciwko Vizantowi. dominacja. Po nieudanej wojny z Arabami był zmuszony porzucić świat 806 nich szereg miast. Próbowałem podporządkować Słowianom Półwyspu Bałkańskiego. Podczas wojny z Bułgarią zginął w bitwie. LIT. : Ostrogorsky G., Geschichte des Byzantinischen Staates, 3 Aufl. , Münch. , 1963, S. 156-68. M. Ya Suzyumov. Swierdłowsk.

Sowiecka encyklopedia historyczna. - M .: radziecka encyklopedia. Ed. EM Zhukova. 1973-1982.