Broker Wzajemność

zasada stosunków ubezpieczeniowych, kiedy firma ubezpieczeniowa alokuje i zawierania umów reasekuracyjnych przez brokerów.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.