Ubezpieczenia wzajemność

Praktyka wzajemnej wymiany, w której ubezpieczyciel oferuje część swojej działalności do innego ubezpieczyciela z tytułu reasekuracji, spodziewa się, że ten ostatni powinien zaprosić go do udziału w ich sprawy przez przeniesienie części pierwotnej ryzyka. Wzajemność można podać w zależności od wielkości składki lub oczekiwanych rezultatów przejścia umów tego i drugiej strony. Jeżeli umowy są zawierane za pośrednictwem brokera, można zapewnić tzw. Słownik wzajemności

. Akademik. ru. 2001.