Mutual Fund

(fundusz) Nazwa funduszu inwestycyjnego funduszu powierniczego (powierniczego) w Stanach Zjednoczonych.

Biznes. Słownik objaśniający. - M .: "INFRA-M", Wydawnictwo "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams i inni, Ogólne sformułowanie: DE. n. Osadchaya IM. 1998.