Szkoła CASH

Teoria emisji, zgodnie z którym każdy banknot wydany przez metal musi być zapewniona. Przeciwstawił się szkole bankowej. Głównym przedstawicielem tej szkoły był D. Ricardo. Szkoła pieniężna wychodzi z następujących postanowień: a) liczba banknotów w obiegu powinna być ograniczona ich wymienialnością; b) państwo jest jedynym emitentem papierowych pieniędzy; c) Skarb Państwa może wydać pieniądz papierowy w ramach dostępnej rezerwy złota

Słownik terminów handlowych. Akademik. ru. 2001.