Pieniądze bezgotówkowe

środkami na rachunkach bankowych wykorzystywanych do realizacji płatności bezgotówkowych poprzez przelewy z jednego rachunku rozliczeniowego do drugiego oraz do otrzymywania środków pieniężnych w banku. Pieniądze niepieniężne wyrażają zobowiązania banku wobec klienta w formie ewidencji na rachunku, do którego korespondowały środki płatnicze banku, utworzone z wkładów gotówkowych od klienta lub z przekazów bezgotówkowych na rzecz klienta.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.