MILKNESS

MILKNESS
MLEKO i kobiety. Zdolność do podania tej lub innej ilości mleka. M. krowy.

Słownik objaśniający Ożewov. SI Ozhegov, NY Shvedova. 1949-1992.

.