MARGANTSEVISTAYA STEEL

MARGANTSEVISTAYA STAL

- stal zawiera mangan w ilości większej od normalnej zawartości w stalowej (11-14%). Szeroko stosowany w inżynierii mechanicznej, ponieważ ma wysokie właściwości mechaniczne.

Samoylov KI Naval dictionary. - M.-L. : Państwowe Wydawnictwo Marynarki Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych ZSRR, 1941

.