Porty LOS

Porty LOS

(. Wschód) - fałszywa (malowane na bokach) Porty pistolet na statkach kupieckich; służył do oszukiwania piratów.

Samoylov KI Naval dictionary. - M.-L. : Państwowe Wydawnictwo Marynarki Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych ZSRR, 1941

.