Pożyczka Wymagana

Dodatkowa płatność składki ubezpieczeniowej, w przypadku płatności na roszczenie, do podwyższenia do pełnej kwoty sumy ubezpieczenia.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.