Instrukcja darmowego rozruchu

Dokument lotu komercyjnego lotu statku powietrznego z danymi o masie ładunku, rozmieszczeniu ładunku według miejsca przeznaczenia, itp.

Słownik terminów handlowych. Akademik. ru. 2001.