PROJEKT INWESTYCYJNY

  • Specyficzna aktywność w których fundusze są inwestowane w celu zysk zyski i / lub kapitałowych.
  • przez rosyjskiego prawa - studium wykonalności gospodarczej, zakresu i terminów bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Projekt inwestycyjny obejmuje dokumentację projektową i szacunkową opracowaną zgodnie ze standardami przewidzianymi przez ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej.

    Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.