Zamienność

And. Zdolność do zastąpienia jednego urządzenia, części, produktu innym, które wykonają te same funkcje.
B. Operacje na towarach jednorodnych na rynku kontraktów terminowych, w których towary mogą być wymieniane na podobne towary.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.