Prawo obowiązkowe

Przepisy prawne zawierające wymagania dotyczące zasilania od której żadne odstępstwo nie dozwolony

Słowniczek biznesowe. Akademik. ru. 2001.