Indeks rozwoju społecznego (ICH)

specjalny indeks łączący trzy wskaźniki: produkt krajowy brutto na mieszkańca, wskaźnik alfabetyzacji i średnia długość życia. I. p. został zaproponowany w 1990 r. przez grupę badaczy Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju w celu zintegrowanej oceny postępu ludzkości.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.