Warstwy o wysokiej wydajności

Patrz. Wysoce opłacalne warstwy

Słownik pojęć biznesowych. Akademik. ru. 2001.