Analiza zagrożeń

analiza przyczyn występowania, prawdopodobieństwa wystąpienia i konsekwencji niebezpiecznych lub niepożądanych zdarzeń.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.