Nauki Han

KHAN SUE "Doktryna Han" Dr. imię. - Pu Hsueh ( "prosta nauka") - (. 1 w) po raz pierwszy znaleźć w "Han Shu", sekcja "Ju Lin Chuan" ( "Życie na konfucjańskiej") .. Oba terminy mają dwie podstawy. wartości: 1. Tradycja leksykalno-gramatyczna. i historyczno-filologiczne. wypracowanie z conf. kanony w łóżku Ch. arr "Teksty School stare litery" Han. (koniec 3 BC -.... 3 w BC ...) i odpowiadające im cechy ideologii (patrz Xue Jing.). 2. Ideologiczne. i filozofowie. kierunek urodzony w XVII wieku. i odwoływanie się do dekretu, tradycji i ideologii jako modelu. Założyciel H. s. Qing (1644-1911) są uważane Gu Yanu (17 W). Przedstawiciele - główne Zhotsyuy Yan, Hu Wei Dong Hui Dai Zhen et al .. Vac panowanie cesarzy Qian księżyca i Jiaqing (1736-1820) z tradycją H .. przylegają do kierunku Canon odniesienia, zwanej "szkoły (tłum. na płycie) Qian (Luna) i Jia (Jing)" (udział Qian Jia Xue, zobaczymy. Xue Jing).

Chińska filozofia. Słownik encyklopedyczny. 2009.