Udział brutto

Eng. linia brutto
suma ubezpieczenia zaakceptowana przez ubezpieczyciela, w tym kwoty podlegające reasekuracji.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.