Zmienna stopa wymiany

(zmienny kurs walutowy) Kurs wymiany względem siebie, który może się zmieniać w zależności od sytuacji na rynku. Patrz: stały kurs wymiany.

Biznes. Słownik objaśniający. - M .: "INFRA-M", Wydawnictwo "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams i inni, Ogólne sformułowanie: DE. n. Osadchaya IM. 1998.