Środki trwałe

(środki trwałe) Kwota kapitału zainwestowana w środki trwałe organizacji ( cm: środki trwałe. Zobacz: kapitał obrotowy.

Biznes: Słownik objaśniający .-- M .: INFRA-M, Wydawnictwo All-World., Graham Betts, Barry Brindley, S. Williams, itp. Edycja ogólna: Osadchaya IM 1998.