Ogień

niekontrolowany proces spalania, któremu towarzyszy niszczenie materialnych wartości i stwarzanie zagrożenia dla życia ludzi.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.