Restrukturyzacji finansowej FIRM

bilanse „polanie”, nakazując aktywów, a w niektórych przypadkach - procedura likwidacji i upadłości przedsiębiorstw

Biznes słowniku. Akademik. ru. 2001.