Współczynnik rodzinny

współczynnika zdefiniowanego jako liczba rodzin na 1000 stałych mieszkańców (z wyłączeniem rodzin rozwiedzionych). Wielkość cs.s. zależy od stosunku liczby członków rodziny do liczby osób samotnych w populacji kraju, a także od wielkości rodziny.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.