Rozsądna wiara

zasady zarządzania, zgodnie z którą wiedza i doświadczenie lidera są akceptowane przez podwładnych na wiarę.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.