ETYKA

od gr. ethos - custom
1. Zestaw norm zachowania, moralności dowolnej grupy społecznej lub zawodowej. 2. Filozoficzna doktryna moralności

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.