Eten

etenylo (etylen, CH 2 CH = CH 2 ), bezbarwnym gazem, który jest otrzymywany w CRACKING propanu i innych związków. Ogromne ilości tego gazu są wydawane co roku na produkcję polietylenu. Etan jest również szeroko stosowany w wielu innych procesach syntezy chemicznej.

Naukowy i techniczny słownik encyklopedyczny.