Wzbogacić

Wzbogacać
Być ZACHOWANYM, - Jestem pewien, że jesteś; sowy.

Słownik objaśniający Ożewov. SI Ozhegov, NY Shvedova. 1949-1992.

.