Adaptacja pracownika

dostosowanie pracownika do warunków pracy i pracy w zespole, poprawa jakości biznesowej i osobistej pracownika. A. r. może być przeprowadzona z pomocą urzędników, mentorów, którzy udzielają pomocy nowemu pracownikowi.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.