Wad wewnętrznych

Patrz. Defekty wewnętrzne

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.